E B S Wanda

E B S Wanda

Description

Wanda is a 75% Friesian 25% percheron.